مولتیپل اسکلروزیس

ام اس (مالتیپل اسکلروزیس) :
ام اس یک بیماری سیستم اعصاب مرکزی بوده که در آن نواحی التهابی در نقاطی از مغز ویا نخاع ایجاد می شودو هم اکنون نزدیک به 2.5 میلیون نفر را در سراسر جهان درگیر کرده است، این التهابات به نوبه خود سبب آسیب به نقاطی از مغز وطناب نخاعی شده وعلایم بالینی متعددی را بوجود می آورد.
در بیشتر بیماران و در سال های ابتدایی شروع بیماری، علایم آن ظاهرشده وناپدید می شوند. به مرور زمان بعضی از این نشانه ها به فرم دایمی تبدیل شده و ممکن است که باعث ناتوانی شوند. علی رغم این که در حال حاضر درمان قطعی برای بیماری ام اس وجود نداشته، بسیاری از داروها و درمان ها باعث کاهش حملات شده و به تخفیف علایم و ناتوانی کمک می کنند.
شرکت ایرانی زیست دارو دانش، در سال 1384 و با هدف تولید داروهای بیولوژیک در مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع به فعالیت کرد. در حال حاضر، شرکت زیست دارو دانش، دارای دو فرآورده زیفرون (اینترفرون بتا-1بی) و تبازیو (تری فلونوماید) در بازار دارویی می باشد. علاوه بر این، تولید داروی خوراکی تکزیفوما (دی متیل فومارات) نیز جهت ارائه در عرصه درمانی ام اس در دست اقدام می باشد.


 لینک بروشور داروی زیفرون
لینک بروشور داروی تبازیو